Αναζήτηση: 
 


Μεταφορά τεχνογνωσίας και ενεργειακή Πολιτική

Μεταφορά τεχνογνωσίας και ενεργειακή Πολιτική

Kαρακώστα, Χαρίκλεια
Υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών δράσεων και ενεργειακών πολιτικών με στόχο την προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Προώθησης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο Πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής» έχει ως στόχο την υποστήριξη της απόφασης για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση δράσεων προώθησης μεταφοράς τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και στρατηγικών για τη χάραξη σχετικής πολιτικής στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Αντικείμενο της διατριβής είναι η αξιολόγηση των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους και ο καθορισμός τεχνολογικών προτεραιοτήτων για μια χώρα, ο οποίος θα οδηγήσει παράλληλα με τη διερεύνηση μεσο πρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στον εντοπισμό απαραίτητων συγκεκριμένων δράσεων. Οι προκύπτουσες δράσεις θεωρούνται ικανές να προωθήσουν την αφομοίωση και διάδοση των βιώσιμων τεχνολογικών προτεραιοτήτων στο περιβάλλον που ορίζει η αγορά άνθρακα. Με άλλα λόγια, το παρόν ερευνητικό έργο υποστηρίζει τη διαμόρφωση εθνικών σχεδίων δράσης για βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, ώστε να αποτελέσουν τη βάση μιας εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
Τιμή : 29.00€  -  534 Σελίδες  -  ISBN : 9789609745482  -  Eπιστημονικά βιβλία   
> Διαβάστε τις πρώτες σελίδες > Για παραγγελία:
 
Η Χαρίκλεια Καρακώστα είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - ΕΜΠ (1999 - Απρίλιος 2004), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» του ΕΜΠ (2006) και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (2014). Η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητά της σχετίζεται με θέματα ανάπτυξης συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής, κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ως Υπεύθυνη Έργου ή/και ως Σύμβουλος Μηχανικός/Μέλος Ερευνητικής Ομάδας στους τομείς του ενεργειακού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και μοντελοποίησης κ.λπ., με περισσότερες από 135 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (SCOPUS h-index 13, 437 ετεροαναφορές). Το 2016 βραβεύτηκε με το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016, Νέου Επιστήμονα και έχει λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το ΕΜΠ.