Αναζήτηση: 
 
Πώς λειτουργούμε ;

Οι εκδόσεις Λευκή σελίδα προτείνουν μία γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία για την έκδοση του βιβλίου σας:

1. Πρώτο βήμα : Η επιτροπή ανάγνωσης
 
Υποβάλλετε το κείμενό σας στις εκδόσεις Λευκή σελίδα. Μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή ανάγνωσης, επικοινωνούμε μαζί σας σε διάστημα τριών εβδομάδων.
 
2. Δεύτερο βήμα : Η υπογραφή του συμβολαίου
α. 
Εάν η άποψη της επιτροπής ανάγνωσης είναι θετική, σας προτείνουμε ένα συμβόλαιο και έναν κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμό με βάση τα στοιχεία που μας υποβάλλατε. Ο κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμός έχει ως αφετηρία πάγιο κόστος 550€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), το οποίο μπορεί να αυξηθεί εάν υπάρχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις του συγγραφέα (εισαγωγή εικόνων, σχεδιασμός ειδικού εξωφύλλου κλπ).
β. 
Εφόσον συμφωνείτε με τους όρους του συμβολαίου και τον προϋπολογισμό, τα συμπληρώνετε και τα υπογράφετε, αποστέλλοντάς μας δύο αντίτυπα. Θα λάβετε το ένα υπογεγραμμένο και από τις εκδόσεις Λευκή σελίδα.
 
3. Τρίτο βήμα : Η έκδοση του βιβλίου
α. 
Όταν τα δύο μέρη υπογράψουν το συμβόλαιο, το κείμενο υποβάλλεται στην διαδικασία της έκδοσης (μέσος όρος διάρκειας τρεις μήνες).
β. 
Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση, το βιβλίο καταχωρείται στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (www.biblionet.gr) και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εκδόσεων Λευκή σελίδα, οι οποίες, σε συνεργασία με τον συγγραφέα, εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του μέσω των καταλληλότερων δικτύων διανομής, ανάλογα με την κατηγορία του έργου.

Επειδή τα δίκτυα διανομής είναι συνήθως κορεσμένα λόγω του αυξανόμενου αριθμού νέων κυκλοφοριών, είναι χρήσιμο να προβάλει και ο ίδιος ο συγγραφέας το έργο του
σε βιβλιοπωλεία που διαθέτει πρόσβαση.
 
4. Τέταρτο βήμα : Η κυκλοφορία του βιβλίου
α. 
Οι εκδόσεις Λευκή σελίδα δεν εξασφαλίζουν ελάχιστο αριθμό αντίτυπων. Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στις ψηφιακές εκτυπώσεις, τυπώνονται όσα αντίτυπα χρειάζονται με βάση τις παραγγελίες (print on demand). Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών σε διάστημα 10 περίπου ημερών χωρίς να δημιουργείται υπερπροσφορά βιβλίων.
β. 
Οι εκδόσεις Λευκή σελίδα καταρτίζουν τον Απρίλιο κάθε έτους το επικυρωμένο ποσό των πωλήσεων της προηγούμενης χρονιάς και καταβάλλουν στον συγγραφέα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ως εξής: 12% της λιανικής τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην έντυπη μορφή και 10% της λιανικής τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην ηλεκτρονική μορφή.
 

Στείλτε μας τώρα το κείμενό σας!