Αναζήτηση: 
Εκδόσεις Λευκή Σελίδα | Έκδοση βιβλίων | Στοιχεία προϋπολογισμού
 
Στοιχεία προϋπολογισμού

Πάγιο συμμετοχής εκδοτικών εξόδων για το πρώτο βιβλίο (με ΦΠΑ)
550 €
Πάγιο συμμετοχής εκδοτικών εξόδων για τα υπόλοιπα βιβλία (με ΦΠΑ)
450 €
Κείμενο
Δακτυλογράφηση:
εάν δεν έχετε σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο σας, θα σας υποβάλλουμε έναν κατ'εκτίμηση προϋπολογισμό
Σελιδοποίηση:  
σελιδοποίηση ανατιθέμενη στις εκδόσεις Λευκή σελίδα
77€
Σάρωση (σκανάρισμα) εικόνων:  
   - Ανά σάρωση
23€
   - Για πάνω από 10 σαρώσεις θα υποβάλλεται προϋπολογισμός  
Εισαγωγή εικόνων:  
   - Ανά εισαγωγή
23€
   - Για πάνω από 10 εισαγωγές θα υποβαλλεται προϋπολογισμός  
Εξώφυλλο*
   - Εξώφυλλο στάνταρ
δωρεάν
   - Εξώφυλλο με εικόνα δοσμένη από τον συγγραφέα
δωρεάν
   - Εξώφυλλο με εικόνα της επιλογής των εκδόσεων Λευκή σελίδα
80 €
   - Εξώφυλλο δημιουργημένο κατ'επιθυμία σας από γραφίστα
240 €
Τυπογραφικά δοκίμια
Αποστολή τυπογραφικών δοκιμίων:  
   - Μέσω e-mail (PDF)
δωρεάν
   - Ταχυδρομικώς σε CD-Rom
16 €
   - Ταχυδρομικώς τυπωμένα
40 €
Επιμέλεια κειμένου:
θα υποβαλλεται προϋπολογισμός
Καταχώρηση του βιβλίου
Στο BiblioΝet (online βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν τα βιβλιοπωλεία)
δωρεάν

 

 

  
  
Παράδειγμα στάνταρ εξωφύλλου
Παράδειγμα εξωφύλλου με εικόνα δοθείσα από τον συγγραφέα

 

  
  
Παράδειγμα εξωφύλλου με εικόνα επιλεχθείσα
από την Λευκή σελίδα
Παράδειγμα εξωφύλλου με εικόνα που δημιουργήθηκε
από επαγγελματία εικονογράφο