Αναζήτηση: 
 
Excellent

Excellent

Δημήτρης Μαρούλης
Τo Excellent είναι ένα εγχειρίδιο αξιολόγησης της επίδοσης και απόδοσης της μαθησιακής δια-
δικασίας ειδικά ανεπτυγμένο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.
Η πρώτη έκδοση έγινε το 2004 και έχει χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση εκατοντάδων μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι έχουν έτσι βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη, εξέλιξη και διαμόρφωση της αναθεωρημένης δεύτερης έκδοσης που κρατάτε στα χέρια σας. Το Excellent πρωτοπορεί γιατί αξιολογεί σε βάθος χρόνου και συνέχεια πολλές διαφορετικές παραμέτρους της μαθησιακής διαδικασίας, δίνοντας επίσης έμφαση σε δύο επιπλέον αξιολογικά εργαλεία: τις μετα-γνωστικές,
αυτορρυθμιστικές δεξιότητες και τους συναισθηματικούς παράγοντες στη διαμόρφωση του μαθησιακού προφίλ κάθε μαθητή.
Τιμή : 8.00€  -  58 Σελίδες  -  ISBN : 9789609745420  -  Εκπαίδευση (Αγγλική Γλώσσα)   
> Διαβάστε τις πρώτες σελίδες > Για παραγγελία:
 
Ο Δημήτρης Μαρούλης είναι ιδρυτής και διευθυντής σπουδών του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης στη Χώρα , Νάξου (1993). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (MEd) και διδακτορικού τίτλου (EdD) από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας. Διευθύνει επίσης το ερευνητικό ινστιτούτο ERiA για τη μελέτη της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Εκπαιδεύει καθηγητές και έχει δώσει πλήθος διαλέξεων και σεμιναρίων σε ελληνικά και διεθνή fora. Έχει επίσης εκδόσει τα βιβλία: Teachers’ Guide (2002), Excellent, για την αξιολόγηση της Αγγλικής γλώσσας (2015) και Language Learning Strategies in EFL (2006).

http://kxgmaroulis.blogspot.gr/