Αναζήτηση: 
 
Είστε συγγραφέας ;

Ο εκδοτικός οίκος Λευκή Σελίδα, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευελιξία στις συνεργασίες του με τους επιστήμονες όσον αφορά την έκδοση των μελετών τους (διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, έρευνες, κλπ).

 

Μεγάλο πλεονέκτημα στις εκδόσεις τύπου “print on demand” αποτελεί η δυνατότητα για εύκολη, ταχεία και με μικρό κόστος επικαιροποίηση των επιστημονικών στοιχείων των μελετών, λόγω αφενός της ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τις εκτυπώσεις και αφετέρου της αποφυγής δημιουργίας αποθέματος αντιτύπων στα βιβλιοπωλεία.

Εάν θέλετε να υποβάλλετε το κείμενό σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Μέσω email στη διεύθυνση
Μέσω τηλεφώνου στο 210 3232870
Ταχυδρομικώς: Εκδόσεις Λευκή Σελίδα - Σταδίου 10 - 105 64 Αθήνα

 

 

 

 

Οι εκδόσεις Λευκή Σελίδα εγγυώνται πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κείμενά σας μόνο για μελέτη. Το γεγονός ότι υποβάλλετε το κείμενό σας δεν δημιουργεί καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Επίσης, θα παρακαλούσαμε να διατηρείτε στην κατοχή σας το πρωτότυπο ή αντίγραφο των στοιχείων που μας υποβάλλετε. Οι εκδόσεις Λευκή Σελίδα δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια ή εξαφάνιση των υποβληθέντων εγγράφων.