Αναζήτηση: 
 
Είστε συγγραφέας ;

Ο εκδοτικός οίκος Λευκή Σελίδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευελιξία στις συνεργασίες του με τους συγγραφείς, αφήνοντάς τους σημαντική αυτονομία τόσο στην διαμόρφωση των έργων τους όσο και στον τρόπο έκδοσής τους.

 

Εάν θέλετε να υποβάλλετε το κείμενό σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 

Μέσω e-mail:
Μέσω τηλεφώνου: 210 3232870
Ταχυδρομικώς: Εκδόσεις Λευκή Σελίδα - Σταδίου 10 - 105 64 Αθήνα

 

 

 

 

 

Οι εκδόσεις Λευκή Σελίδα εγγυώνται πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κείμενά σας μόνο για μελέτη. Το γεγονός ότι υποβάλλετε το κείμενό σας δεν δημιουργεί καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Επίσης, θα παρακαλούσαμε να διατηρείτε στην κατοχή σας το πρωτότυπο ή αντίγραφο των στοιχείων που μας υποβάλλετε. Οι εκδόσεις Λευκή Σελίδα δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια ή εξαφάνιση των υποβληθέντων εγγράφων.